staretramy@seznam.cz | +420 773 666 054
 
 
 
 
 
 

Výkup dřeva, dřevin, dříví | AH-BOHEMIA s.r.o., Pardubice

 

Výkup dřeva

Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů.
Krom několika výjimek měkká dřeva podléhají hnilobě snáze než tvrdá. Tento jev však lze omezit pomocí vhodného ošetření dřeva.
 
výkup dřeva Pardubice
 
 
 

Dubové dřevo

Dub letní poskytuje velmi tvrdé a těžké dřevo, které je vysoce ceněné a má široké uplatnění ve stavebnictví. Nejžádanější je ve vodním stavitelství, neboť pobytem ve vodě se jeho kladné vlastnosti spíše zlepšují.
 

Bukové dřevo

Dřevo se používá v nábytkářství (využívá se jeho dobré ohebnosti po ohřátí párou), truhlářství, na výrobu parket nebo železničních pražců.

 

Smrkové dřevo

Měkké dřevo z kmenů má široké použití jako stavební materiál - pro nadzemní i podzemní stavby, stožáry, sloupy, střešní a mostní konstrukce, slouží také pro výrobu nábytku.